Z czym kojarzy ci się szyfrowanie danych? Sprawdź czy masz rację!

szyfrowanie danych

Niemal na każdym komputerze, prywatnym i firmowym, część danych ma charakter poufny.

Najlepszym zabezpieczeniem ich poufności jest ochrona kryptograficzna (szyfrowanie). Dlaczego? Dane zaszyfrowane nawet po wycieku na zewnątrz pozostają bezpieczne, gdyż są całkowicie nieczytelne.

Nasze sprawdzone rozwiązanie - aplikacja VMPCrypt - jest profesjonalnym, kompleksowym narzędziem zapewniającym najwyższej klasy ochronę kryptograficzną. VMPCrypt cieszy się uznaniem od 2004 roku.

Przy pomocy VMPCrypt ukryjesz poufne pliki, prześlesz zaszyfrowane emaile, przeprowadzisz szyfrowaną rozmowę on-line, ukryjesz prywatne kontakty i listę haseł, pozbędziesz się niepotrzebnych plików w nieodwracalny sposób i wygenerujesz bezpieczne hasła.

Wśród naszych klientów są zarówno instytucje państwowe, spółki giełdowe, małe przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Razem ponad 15.000 użytkowników. Z VMPCrypt korzystają między innymi:

VMPCrypt bazuje na odkryciu funkcji jednokierunkowej VMPC oraz opracowaniu technologii szyfrowania VMPC, których dokonał, na przestrzeni 10 lat badań, polski kryptolog, Bartosz Żółtak.

Prace naukowe Bartosza Żółtaka były publikowane m.in. na międzynarodowej konferencji kryptograficznej FSE, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kryptologicznych IACR, na którą wyjazd autora był sponsorowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Prezydenta Wrocławia, na szeregu konferencji naukowych w Polsce oraz na łamach czasopism informatycznych. Aplikacja VMPCrypt była wielokrotnie pozytywnie opisywana przez czasopisma komputerowe.

Główne funkcje programu VMPCrypt:

Najwyższy poziom bezpieczeństwa kryptograficznego dzięki kluczom symetrycznym do 512 bitów.

Pamiętajmy, aby nie mylić kluczy symetrycznych z kluczami RSA. Bezpieczeństwo 512-bitowego klucza symetrycznego przekracza bezpieczeństwo klucza RSA o rozmiarze 30.000 bitów! Dla porównania - powszechnie stosowny 1024-bitowy klucz RSA to równoważnik tylko 80-bitowego klucza symetrycznego, a 3072-bitowy klucz RSA - 128-bitowego klucza symetrycznego.

  • Szyfrowanie plików i folderów:

Szyfrowanie w trybie wiele-do-jednego - wybrane pliki i foldery są zapisane w jednym zaszyfrowanym pliku archiwum, wygodnym np. do archiwizacji lub wysłania.

Szyfrowanie w trybie jeden-do-jednego - dla każdego pliku tworzona jest jego zaszyfrowana kopia.

Dodatkowe opcje kompresji, zapamiętania oryginalnych lokalizacji plików, dzielenia dużych archiwów na mniejsze pliki, tworzenia archiwów samodeszyfrujących (w plikach exe).

Możliwość edycji zawartości archiwów oraz zmiany hasła.

  • Szyfrowana książka:

To szyfrowana baza danych dokumentów tekstowych z rozbudowanymi funkcjami organizacji dokumentów w folderach, kopiowania i przenoszenia dokumentów między folderami, wyszukiwaniem w tytułach i w treści dokumentów.

Wygodna do bezpiecznego przechowywania wszelkich informacji tekstowych, takich jak np. hasła, kontakty, rozdziały książki i wiele innych.

  • Szyfrowanie emaili, łatwe prowadzenie szyfrowanych rozmów on-line, np. przez komunikator gadu-gadu.
  • Zaawansowane zarządzanie hasłami:

Generowanie trudnych do złamania haseł z przypadkowych ruchów myszką.

Możliwość zapamiętania wprowadzonego hasła. Dzięki temu można wygodnie korzystać z wielu plików zaszyfrowanych tym samym hasłem bez wprowadzania hasła za każdym razem.

Możliwość zapisywania kluczy w plikach. Wygodne do przechowywania kluczy np. na nośniku USB czy płycie CD.

Klucze zapisywane są w plikach w 3 kopiach, aby możliwe było odczytanie klucza nawet w przypadku częściowego zniszczenia pliku klucza, np. w wyniku awarii lub uszkodzenia nośnika.

Możliwość stosowania wielu haseł do jednego szyfrowania. Doskonałe, gdy dane ma prawo odszyfrować tylko pełna grupa osób (każda osoba ma swoje hasło), np. wszyscy członkowie zarządu.

Możliwość łączenia wielu haseł w jedno. Pozwala zminimalizować ryzyko przechwycenia wszystkich przesyłanych haseł lub stosować hasło stałe z dodatkowym hasłem sesyjnym.

  • Nieodwracalne wymazanie plików z dysku aż do 99 rund. Zarówno zawartość jak i nazwy plików są wymazywane. Dzięki temu narzędzia do odzyskiwania skasowanych z Kosza plików nie widzą nawet, jakie nazwy miały wymazane pliki. Wymazanych plików nie można odzyskać nawet w laboratoriach.
  • Wybrane dodatkowe funkcje:

Możliwość uruchamiania programu z wiersza poleceń (np. przez wywołanie z pliku .bat)

System autokontroli. Program po uruchomieniu analizuje swoją strukturę, aby wykryć wszelkie zmiany, spowodowane np. przez wirusa lub uszkodzenie dysku.

Możliwość pracy bez instalacji, dzięki której można mieć program zawsze przy sobie, np. na pamięci USB lub płycie.

Wygodny system bieżącej pomocy wyświetlający podpowiedzi do wszystkich funkcji programu po wciśnięciu prawego klawisza myszki na przycisku, którego działanie chcemy poznać.

  • Wybrane dodatkowe cechy bezpieczeństwa:

Plik archiwum oraz plik książki jest zaszyfrowany w 100% - nie zawiera żadnych jawnych informacji mogących zdradzić cokolwiek o zawartości.

Krytycznie ważne nagłówki pliku archiwum oraz pliku książki są zaszyfrowane i zapisane w dwóch kopiach na wypadek uszkodzenia pliku.

Operacje na archiwach oraz na książkach są odporne na awarie systemu (np. zanik prądu). Podczas żadnych operacji awaria systemu nie doprowadzi do utraty danych. Zawsze dostępne będą pełne dane sprzed lub po operacji.

Hasła są wymazywane z pamięci komputera po zakończeniu pracy z zaszyfrowanymi danymi.

  • Każdy klient otrzymuje dostęp do bezpłatnej i bezterminowej pomocy technicznej
  • Każdy klient otrzymuje bezpłatne aktualizacje aplikacji
  • Darmowy Deszyfrator - program, dzięki któremu każdy, komu prześlesz zaszyfrowane dane, znając hasło może je odszyfrować nawet nie mając programu VMPCrypt.